Záruka a reklamační podmínky

Záruka na veškeré zboží je 12 měsíců ode dne zakoupení.

Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím, při zásilkách dnem doručení.

Nekompletnost a poškození zboží reklamujte ihned při osobním odběru před prodávajícím.

Při zásilkách si zkontrolujte zboží při přebírání před pracovníkem na poště, od kurýra. V případě nenahlášení nesrovnalosti, podložené písemným svědectvím kurýrem reklamace nebudou uznány.

Vadné zboží bude zpět převzat při dodržení následujících podmínek:

- přiložení dodacího listu případně faktury

- přesný popis závady

- zboží v původním nepoškozeném obalu zabalen a chráněn fólií nebo jiným pevným obalem


Záruka se nevztahuje v případech jestliže:

- bylo zboží poškozeno mechanicky, neodborným zásahem

- zařízení nebylo provozováno při standardních provozních podmínkách

- zboží opravovala neoprávněná osoba nebo organizace


Zákonem stanovená doba na vyřízení reklamace je 30 dní. V případě nedodržení zmíněné doby Vám bude poskytnuta adekvátní náhrada, nebo Vám bude vrácena finanční částka.


Zboží reklamujte přes formulář.